(Semi)overheid

Onderhoud AZC’s

Onderhoud AZC's

Het COA biedt asielzoekers leefbare en veilige opvang en begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten.

Onze rol

Voor het COA leveren wij diverse bouwkundige ingenieursdiensten ter ondersteuning van verbouwingen en planmatig onderhoud van de asielzoekerscentra.

Team

Frank van Zeggeren

Frank van Zeggeren

Jeroen Bart

Jeroen Bart

Opdrachtgever

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Projectspecificaties

Vastgoedinspectie / Projectmanagement / Advies en Bouwbegeleiding

Uitgevoerde diensten

Wonen
110 locaties

Fotogalerij

Vergelijkbare projecten

Beheer scholen Vonk
Beheer panden PWN
Onderhoud scholen SVOK