Planuitwerking en Advies

Wij werken uw projecten technisch uit

Wij zijn uw ervaren partner voor zowel tekenwerk, het schrijven van bestekken of technische omschrijvingen, het opstellen van ontruimingsplattegronden of een V&G-plan en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kunnen wij volgens het WWS huurpuntenberekeningen opstellen en een advies uitbrengen omtrent het PKVW.

Bouwkundig tekenwerk (2D/3D)

Bij ons kunt u terecht voor al uw tekenwerk, zowel 2D als 3D, van het voorlopig ontwerp tot en met gedetailleerde uitvoeringstekeningen. En van plattegronden tot geveltekeningen.

Wij maken gebruik van onze expertise in de uitvoeringsbegeleiding, wat ons in staat stelt om praktische, duurzame en onderhoudsarme oplossingen te realiseren.

We zijn bekend met het werken volgens de nieuwste BIM-protocollen, waardoor we naadloos kunnen integreren met moderne bouwprocessen en -systemen.

Stabu bestek en technische omschrijving

Het bestek vormt de ruggengraat van elk project, waarin alle essentiële elementen samenkomen zoals technische specificaties en juridische vereisten.

Het bestek omvat tevens een volledig overzicht van de materialen en uitvoeringsvoorwaarden, waardoor u als opdrachtgever een helder beeld krijgt van de exacte bouwvereisten en de verantwoordelijkheden die worden verwacht.

Wij beschikken over een uitgebreide expertise in het opstellen van bestekken voor diverse opdrachtgevers, variërend van nieuwbouwprojecten tot complexe renovaties.

Onze aanpak volgt de gestandaardiseerde STABU-methode, die zowel in de woningbouw als de utiliteitsbouw wordt toegepast.

Wanneer een project behoefte heeft aan meer vrijheid en niet gebonden is aan de STABU-methode, bieden wij de mogelijkheid om een op maat gemaakte technische omschrijving te creëren.

Hierin kunnen we nauwkeurig de specifieke projectvereisten en doelstellingen integreren, waardoor dit naadloos aansluit bij uw behoeften.

V&G plan ontwerpfase

Een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een onmisbaar document bij bouwprojecten die langer duren dan dertig werkdagen, waar gelijktijdig meer dan twintig medewerkers actief zijn en bij projecten die risicovolle elementen bevatten.

Wij begrijpen het belang van een grondige voorbereiding op het gebied van veiligheid en gezondheid in de bouwsector. Daarom bieden wij de expertise om in diverse ontwerpfasen een V&G-plan op te stellen dat voldoet aan de geldende voorschriften en uw project veiliger maakt.

Onze deskundigen werken nauw samen met u om de risico’s van uw specifieke project te identificeren en te beoordelen. Vervolgens ontwikkelen we een gedetailleerd V&G-plan dat niet alleen voldoet aan wettelijke vereisten, maar ook gericht is op het beschermen van het welzijn van alle betrokkenen.

Wij zorgen ervoor dat veiligheid en gezondheid in de bouw op de eerste plaats komen te staan.

Ontruimingsplannen (NEN 1414)

Een ontruimingsplattegrond volgens de NEN1414 is een gedetailleerde plattegrond die cruciale vluchtroutes in noodsituaties in kaart brengt. Deze plattegronden markeren niet alleen de vluchtroutes, maar geven ook de locaties aan van brandblusmiddelen, nooduitgangen en verzamelpunten.

Wij gaan we verder dan alleen het creëren van ontruimingsplattegronden; we stellen ook uitgebreide ontruimingsplannen op, die in combinatie met de plattegronden een integraal onderdeel vormen van uw bedrijfsveiligheid.

Gebruiksvergunning (NEN 1413)

Een gebruiksvergunning volgens de NEN1413 is verplicht voor bouwwerken of locaties waarin verschillende situaties van toepassing zijn.

Wij beschikken we over ervaren brandpreventiespecialisten die bedreven zijn in het verkrijgen van gebruiksvergunningen voor verschillende opdrachtgevers. Wij zorgen voor de benodigde expertise om uw vergunningsaanvraag soepel te laten verlopen.

Huurpuntenberekening (WWS)

De maandelijkse huurprijs voor sociale huurwoningen wordt bepaald aan de hand van het WWS-puntensysteem. Dit puntensysteem evalueert de kwaliteit van de woning en kent aan elk aantal punten een maximale huurprijs toe. Verschillende aspecten van de woning dragen bij aan het totale puntenaantal, zoals de oppervlakte van de vertrekken, de aanwezigheid van voorzieningen, de energiezuinigheid en de WOZ-waarde.

Wij kunnen deze puntenberekening voor u uitvoeren. We leveren u een helder overzicht van de punten en huurprijzen per woningtype zodat u volledig inzicht krijgt in de waardering van uw huurwoningen volgens het puntensysteem.

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het PKVW is een keurmerk dat wordt toegekend aan woningen en woongebouwen die voldoen aan veiligheidseisen die zijn opgesteld in samenwerking met de politie en andere deskundigen.

Onze bouwplanadviseur beoordeelt uw pand en geeft advies over hoe u het kunt beveiligen volgens de PKVW-richtlijnen.

Hoewel de uiteindelijke keuring en het verkrijgen van het PKVW-certificaat worden uitgevoerd door een gecertificeerde instantie, coördineren wij het gehele proces voor u.

Vanaf het Voorlopig ontwerp tot en met de oplevering. In iedere fase kijken we mee en toetsen we het project aan de PKVW-richtlijnen.

De stappen die wij doorlopen zijn het invullen van de checklist, het verwerken van de opmerkingen op de tekeningen, het opstellen van een adviesrapport en indien nodig het aanvragen van dispensatiemaatregelen.

Uw contact voor planuitwerking & advies

Alle diensten

Navigeer door naar de andere diensten die wij aanbieden

Galgeriet Monnickendam

Projectmanagement

Bouwprojecten vereisen effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen om succesvol te zijn. Wij kunnen u helpen bij het organiseren, plannen en bewaken van de voortgang zodat uw bouwproject op tijd en binnen uw budget wordt afgerond.
Het Dok Amsterdam

Bouwbegeleiding

Wij beschikken over ervaren directievoerders en opzichters die dagelijks het bouwproces begeleiden en toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het werk volgens planning verloopt en dat eventuele afwijkingen tijdig worden opgemerkt en opgelost.
Bedrijfsunits Velsen-Noord

Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Onze experts zijn gecertificeerd volgens KIK-KOMO en kunnen u helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen, met betrekking tot kwaliteitsborging in de bouw.

Planuitwerking en Advies

Wij zijn uw ervaren partner voor zowel tekenwerk, het schrijven van bestekken of technische omschrijvingen, het opstellen van ontruimingsplattegronden of een V&G-plan en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kunnen wij volgens het WWS huurpunten- berekeningen opstellen en een advies uitbrengen omtrent het PKVW.
Rottanova Rotterdam

Bouwkostenadvies

Onze kostenadviseurs ondersteunen het bouwproces op financieel gebied. Wij stellen in iedere fase van het bouwproces een investeringskosten- en bouwkostenbegroting op. Verder bewaken wij het totale kostenverloop in het bouwproces en geven op ieder moment inzicht zodat u (indien nodig) kunt bijsturen.
Beheer panden PWN

Vastgoedmanagement

Wij beheren uw vastgoedportefeuille en geven inzicht in de te verwachte, toekomstige onderhoudskosten en de technische staat van uw gebouwen. Zo houdt u grip op de kosten en blijft uw vastgoed toekomstbestendig.