Woningcorporaties

Betaalbare woningen, maatschappelijke investeringen en innovatief beheer

De crisis in het eerste decennium van deze eeuw heeft corporaties ertoe gedwongen zich te richten op hun corebusiness: het exploiteren van betaalbare woningen. In de huidige tijd is het verduurzamen van het bezit een belangrijk uitgangspunt. De veranderende regelgeving en financiële situatie stellen corporaties voor een uitdaging: hoe om te gaan met veranderende marktomstandigheden en regelgeving, cashflow te verhogen en de maatschappelijke positie en taak van het exploiteren van betaalbare woningen te behouden.

Wij voeren analyses uit van uw scores op het Woningwaarderingsstelsel (WWS puntensysteem), maken oppervlakteberekeningen (NEN 2580), Energielabels (EPA-W) en werken de energetische verbetervoorstellen uit, zodat we die kunnen (laten) realiseren bij renovaties.

Wij adviseren in slimme investeringen door het uitvoeren van de juiste ingrepen in projecten. Wij letten daarbij op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, woningverbeteringen en duurzaamheid. Een goede inventarisatie van de huidige technische staat en het schrijven van een beleid voor de gewenste staat van de vastgoedportefeuille zijn een vereiste. Wij leveren hieraan de bijdrage door kennis op het gebied van onderhoud, beheer en de conditiemeting (volgens NEN 2767) in te zetten.

Corporaties hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam bouwen en werken aan energieneutrale woningen. Wij helpen u met het concretiseren van beleid naar uitvoering en ingrepen aan het bezit. Tijdens de realisatie van nieuwbouw, renovatie en/of verduurzamingprojecten verzorgen wij de bewaking van (contractuele) afspraken, de kwaliteit en het budget door het voeren van directie en het houden van toezicht.

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij beantwoorden graag uw vragen.

Picture of Frank van Zeggeren

Frank van Zeggeren

directie

Projecten

Digitaliseren woningplattegronden
Vastgoedinspecties Kennemer Wonen
Vastgoedinspecties Wooncompagnie

Alle branches

Navigeer door naar de andere branches waarin wij actief zijn

Zorg

De zorgsector heeft unieke uitdagingen. Wij zijn expert in huisvestingsvraagstukken en alles wat daarmee samenhangt. Nieuwbouw, renovatie, planmatig onderhoud en alles daaromheen kunnen wij voor u regelen. U houdt focus op het leveren van optimale en betaalbare zorg, wij regelen uw huisvesting.
Pontkade Amsterdam

Retail

Wij hebben uitgebreide ervaring in de retailsector, zowel in de food- als non-foodsectoren. Onze dienstverlening omvat locatie-/haalbaarheidsstudies, functioneel ontwerpen, adviseren en begeleiden van (ver)bouwprojecten voor u als opdrachtgever.

(Semi)overheid

Veel ervaring bij gemeentes en andere overheid (gelieerde) organisaties, leert ons dat wij u uitstekend kunnen adviseren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau binnen de scope van uw gebouwen en huisvestingsvraagstukken.
Onderhoud scholen SVOK

Onderwijs

Wij maken haalbaarheidsstudies en schrijven voorstellen voor nieuwbouw, renovatie en/of gebouwverbeteringen. Wij zoeken samen met u naar de juiste partners om uw plannen uit te werken (zoals architecten en adviseurs) en te realiseren. Wij zorgen voor transparante selectieprocedures, laten uw plannen tot leven komen en zorgen ervoor dat deze gerealiseerd kunnen worden.
The Social Hub

Commercieel

Investeringen, terugverdientijden, courantheid, bruikbaarheid, exploitatiekosten en vele andere parameters zijn bij ons bekend bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van commercieel vastgoed. We zijn expert in rekenen én plannen realiseren. We begeleiden u in deze processen en pakken aan! Wij zijn praktisch ingesteld en werken samen in multidisciplinaire teams om uitdagende projecten tot een succes te maken.