Disclaimer BBA

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van www.bba-bv.nl.

www.bba-bv.nl, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. 

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.bba-bv.nl  is verboden. 

De informatie op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Disclaimer e-mail

Dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. 

BBA bv sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. BBA bv garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Disclaimer e-mail (English)

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. 

BBA bv rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message.  BBA bv cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programmes used to transmit messages and viruses.

 

Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Ze zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. www.bba-bv.nl gebruikt beveiligingstechnieken om verlies of andere aantasting van informatie te voorkomen.  

We gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens bij ons geregistreerd staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, e-mail disclaimer en privacy statement, schroom dan niet contact met ons op te nemen.