Over ons

Team Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep

Het DNA van BBA

Wij werken in nauwe onderlinge samenwerking met onze opdrachtgevers aan prachtige en uitdagende projecten.

Onze mensen zijn specialisten op meerdere werkgebieden, zij delen intern en binnen de opdrachten die we hebben hun kennis en ervaring. Wij steken energie en tijd in het opleiden van onze mensen en wij houden bij onze professionals het niveau en de uitdagingen scherp.

Wij zijn altijd up-to-date in de actuele markt- en kennisontwikkeling. Deze kennis wordt gedeeld door intensief samen te werken met onze opdrachtgevers, met resultaat!

Ons bedrijf wordt geleid door de directieleden, die tevens eigenaar zijn van BBA. De sfeer is informeel, we houden van korte lijnen en onze organisatie is plat. We staan met beide benen op de grond en zijn echte aanpakkers.

Ontdek onze kernwaarden:
de kracht van BBA in één oogopslag!

“Projecten worden met vastberadenheid en efficiëntie aangepakt. Degelijke structuur vormt de basis voor succes.”

kernwaarden

daadkrachtig duurzaam/innovatief (inter)disciplinair flexibel no-nonsense praktisch samen sterk
Frank 1
daadkrachtig

Werkend vanuit een degelijke structuur worden de projecten daadkrachtig aangepakt.

Frank van Zeggeren
Ray 1
duurzaam/innovatief

BBA hecht veel waarde aan een langdurige relatie met haar opdrachtgevers en klanten. Daarbij willen we vooruitlopen op het gebied van duurzame ontwikkelingen c.q. innovaties. Voor de opdrachtgever/klant leidt dit daarom tot efficiency, zowel in tijd alsook in kosten. 

Raymond Cenin
Adri
(inter)disciplinair

BBA heeft verschillende opdrachtgevers (publiek en privaat) en werkt met diverse partijen (adviseurs, architect, aannemer, etc.) en kent daardoor de verschillende belangen en posities van partijen. Met andere woorden, BBA biedt maatwerk voor ieder project of het nou gaat om één specifieke discipline of een project waar sturing gegeven moet worden aan meerdere partijen en diverse belangen in ogenschouw genomen moeten worden. 

Adri Ooijevaar
Sjoerd 1
flexibel

BBA heeft door de veelheid en diversiteit aan werkzaamheden een brede kennis en ervaring binnen de organisatie. Daarbij is BBA een organisatie met goed geschoold personeel. Deze twee aspecten hebben voor de opdrachtgever/klant de meerwaarde dat personeel breed inzetbaar is en daardoor snel geschakeld kan worden bij het wegvallen van een collega of als specifieke kennis noodzakelijk is. Wew zijn dus flexibel en garanderen onze continuïteit.

Sjoerd Enthoven
Frank 1
no-nonsense

Duidelijke, heldere, eerlijke en transparante communicatie wordt het meest gewaardeerd door BBA. Het principe van ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ is in de bouw zeker van toepassing. Een duidelijke en eerlijke manier van communiceren kan dit in een vroeg stadium voorkomen. 

Frank van Zeggeren
Sjoerd 1
praktisch

BBA streeft ernaar om vanuit haar brede expertise te zoeken naar dé maatwerkoplossing voor haar klanten. 

Sjoerd Enthoven
Rik 1
samen sterk

Vanuit onze brede expertise is BBA altijd op zoek naar de duurzaamste oplossing. Kennis van beheer en onderhoud wordt geïntegreerd in de planontwikkeling en vice versa.  

Rik Siebers

De historie van BBA

Ontdek de historie van BBA: jarenlange ervaring als ingenieurs- en adviesbureau

Rijksmuseum
1985
tijdlijn

B.B.A. B.V. is in 1985 opgericht en heeft een rijke geschiedenis die teruggaat naar de tijd van het normkostensysteem. In die tijd voerde wij bouwkundige inspecties uit en stelde onderhoudsplannen op voor diverse gemeentes. Daarna namen wij de bouwbegeleiding op ons tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, met een focus op beheer en onderhoud.

1996
tijdlijn

Met deze waardevolle ervaring groeide de vraag van opdrachtgevers om ook betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten. BBA breidde daarom destijds haar dienstenpakket uit met nieuwbouwbegeleiding.

1999
tijdlijn

Naast bouwbegeleiding werden we ook actief op het gebied van organisatieadvies. We werkten samen met regionale instanties om certificering te realiseren en voerden werkzaamheden uit voor individuele gemeenten, zoals het opzetten van kwaliteitssystemen, het schrijven van werkplannen en huisvestingsplannen, en het maken van procesbeschrijvingen. In de commerciële sector specialiseerden we ons in opgaven en bedrijven gerelateerd aan de bouw. We verzorgden certificeringen voor landelijk werkende projectontwikkeling maatschappijen, bouw- en sloopbedrijven, architecten- en adviesbureaus.

2008
tijdlijn

Als een van de eerste bedrijven in Nederland zijn we gecertificeerd voor het uitbrengen van EPA-labels.

2023
tijdlijn

In het kader van De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is BBA Kwaliteitsborging (B.B.A.K.) B.V. opgericht om onze opdrachtgevers onafhankelijk van dienst te kunnen zijn.

2024
tijdlijn

De historie van BBA getuigt van onze expertise in bouwbegeleiding, onderhoud en organisatieadvies. Als vooraanstaand ingenieurs- en adviesbureau hebben we de kennis en ervaring om projecten van begin tot eind succesvol te begeleiden. Kies voor BBA en profiteer van onze diepgaande expertise in de bouwsector.