Retail

Rendement in exploitatie

Wij zijn actief in de retailsectoren voor food en non-food organisaties. Wij ontwerpen, adviseren en begeleiden de (ver)bouw voor uw organisatie en uw panden. Wij voeren haalbaarheidsstudies uit, ontwikkelen concepten, stellen programma’s van eisen op, maken planningen, tekenen, begroten, verzorgen aanbestedingen en begeleiden de bouw, verbouw en/of renovaties. Wij hebben ervaring met winkelconcepten, letten op logistieke processen en kunnen goed schakelen met de partijen die helpen om uw winkels te bouwen, renoveren en optimaliseren.

Vanaf het idee tot en met de oplevering regelen wij alles voor u. Wij begeleiden de realisatie of restyling van uw winkel of een complete roll out.

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij beantwoorden graag uw vragen.

Sjoerd Enthoven

Sjoerd Enthoven

directie

Projecten

Herontwikkeling Spaarneboog

Alle branches

Navigeer door naar de andere branches waarin wij actief zijn

Zorg

De zorgsector heeft unieke uitdagingen. Wij zijn expert in huisvestingsvraagstukken en alles wat daarmee samenhangt. Nieuwbouw, renovatie, planmatig onderhoud en alles daaromheen kunnen wij voor u regelen. U houdt focus op het leveren van optimale en betaalbare zorg, wij regelen uw huisvesting.

(Semi)overheid

Veel ervaring bij gemeentes en andere overheid (gelieerde) organisaties, leert ons dat wij u uitstekend kunnen adviseren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau binnen de scope van uw gebouwen en huisvestingsvraagstukken.
Onderhoud scholen SVOK

Onderwijs

Wij maken haalbaarheidsstudies en schrijven voorstellen voor nieuwbouw, renovatie en/of gebouwverbeteringen. Wij zoeken samen met u naar de juiste partners om uw plannen uit te werken (zoals architecten en adviseurs) en te realiseren. Wij zorgen voor transparante selectieprocedures, laten uw plannen tot leven komen en zorgen ervoor dat deze gerealiseerd kunnen worden.
Kennemer Wonen

Woningcorporaties

Door onze jarenlange ervaring met huisvesting in het sociale domein, kennen wij uw branche goed en weten wij hoe wij huisvestingsvraagstukken snel en efficiënt uit kunnen (laten) werken en realiseren. Of het nu gaat om woningverbeteringen, verduurzaming, nieuwbouw en/of gebieds- en buurtontwikkelingen: Wij zijn uw ervaren partner!
The Social Hub

Commercieel

Investeringen, terugverdientijden, courantheid, bruikbaarheid, exploitatiekosten en vele andere parameters zijn bij ons bekend bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van commercieel vastgoed. We zijn expert in rekenen én plannen realiseren. We begeleiden u in deze processen en pakken aan! Wij zijn praktisch ingesteld en werken samen in multidisciplinaire teams om uitdagende projecten tot een succes te maken.