(Semi)overheid

Beheer panden PWN

Beheer panden PWN

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) produceert drinkwater voor ongeveer 800.000 aansluitingen in de provincie Noord-Holland en beheert het waterleidingnet. Daarnaast beheert PWN duingebieden in Noord-Holland.

PWN heeft ruim 7500 hectare natuurterreinen onder beheer. Een groot deel hiervan (bijna 5300 hectare) ligt in het Noord-Hollands Duinreservaat tussen Bergen en Zandvoort.

Verder beheert PWN in het duinreservaat een aantal panden, waaronder woningen en bezoekerscentra.

Onze rol

Wij verzorgen het technisch beheer voor diverse panden van PWN, van Overveen tot Texel, bestaande uit o.a. vastgoedinspecties, projectmanagement, advies en bouwbegeleiding.

Team

Adri Ooijevaar

Adri Ooijevaar

Dave Zutt

Dave Zutt

Opdrachtgever

PWN

Projectspecificaties

ca. 45 gebouwen

Uitgevoerde diensten

Vastgoedinspectie
Projectmanagement
Bouwbegeleiding

Fotogalerij

Beheer panden PWN

Vergelijkbare projecten

Beheer scholen Vonk
Onderhoud scholen SVOK
Onderhoud AZC's