Onderwijs

Optimale leeromgevingen

De huisvesting voor alle vormen van onderwijs is belangrijk en wordt steeds complexer. De flexibiliteit in de ruimtevraag, functies, menging van functies en gebouwgebruikers speelt een grote rol om huisvesting goed en (financieel-) efficiënt in te zetten en te exploiteren.

De technische installaties (verlichting, geluid, ventilatie, verwarming) en de monitoring van het energiegebruik, worden zijn steeds belangrijker in het beheer van uw gebouwen en moet op orde zijn en blijven.

Schoolbesturen worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun huisvesting en onderhoud daarvan, gezien de veranderende economische en demografische situatie. Hierbij is kennis van beheer- en exploitatiekosten, waaronder binnenklimaat en energielasten, belangrijk. Het budget voor onderwijshuisvesting wordt vaak door de gemeente bepaald, dus schoolbesturen moeten tijdig de gevolgen hiervan op financiële lasten en structuur inzichtelijk hebben en houden.

Wij kunnen scholen in deze uitdagingen ondersteunen op het gebied van onderwijshuisvesting en beheer- en exploitatiekosten. Wij maken een goede inventarisatie van de huidige technische staat en stellen een plan op om de gewenste staat van uw onderwijshuisvesting te realiseren. Daarbij kunnen wij adviseren over het binnenklimaat en de energielasten en hoe deze verbetert kunnen worden. Ook kunnen wij tijdens de uitvoering van uw project de kwaliteit en het budget bewaken, door het voeren van directie of het houden van toezicht.

Meer weten?

Neem contact met ons op, wij beantwoorden graag uw vragen.

Picture of Adri Ooijevaar

Adri Ooijevaar

directie

Projecten

Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH)
Beheer scholen Vonk
Onderhoud scholen SVOK

Alle branches

Navigeer door naar de andere branches waarin wij actief zijn

Zorg

De zorgsector heeft unieke uitdagingen. Wij zijn expert in huisvestingsvraagstukken en alles wat daarmee samenhangt. Nieuwbouw, renovatie, planmatig onderhoud en alles daaromheen kunnen wij voor u regelen. U houdt focus op het leveren van optimale en betaalbare zorg, wij regelen uw huisvesting.
Pontkade Amsterdam

Retail

Wij hebben uitgebreide ervaring in de retailsector, zowel in de food- als non-foodsectoren. Onze dienstverlening omvat locatie-/haalbaarheidsstudies, functioneel ontwerpen, adviseren en begeleiden van (ver)bouwprojecten voor u als opdrachtgever.

(Semi)overheid

Veel ervaring bij gemeentes en andere overheid (gelieerde) organisaties, leert ons dat wij u uitstekend kunnen adviseren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau binnen de scope van uw gebouwen en huisvestingsvraagstukken.
Kennemer Wonen

Woningcorporaties

Door onze jarenlange ervaring met huisvesting in het sociale domein, kennen wij uw branche goed en weten wij hoe wij huisvestingsvraagstukken snel en efficiënt uit kunnen (laten) werken en realiseren. Of het nu gaat om woningverbeteringen, verduurzaming, nieuwbouw en/of gebieds- en buurtontwikkelingen: Wij zijn uw ervaren partner!
The Social Hub

Commercieel

Investeringen, terugverdientijden, courantheid, bruikbaarheid, exploitatiekosten en vele andere parameters zijn bij ons bekend bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van commercieel vastgoed. We zijn expert in rekenen én plannen realiseren. We begeleiden u in deze processen en pakken aan! Wij zijn praktisch ingesteld en werken samen in multidisciplinaire teams om uitdagende projecten tot een succes te maken.