Bouwkostenadvies

Bewaak en optimaliseer uw bouwproject met financiële controle

Onze kostenadviseurs ondersteunen het bouwproces op financieel gebied. Wij stellen in iedere fase van het bouwproces een investeringskosten- en bouwkostenbegroting op. Verder bewaken wij het totale kostenverloop in het bouwproces en geven op ieder moment inzicht zodat u (indien nodig) kunt bijsturen.

Bouwkostenmanagement

Het bouwkostenmanagement richt zich op:

  • Het opstellen van begrotingen in elke planfase
  • Actieve deelname in ontwerpteams
  • Adviseren in aanbestedingsvormen
  • Begeleiden van aanbestedingen
  • Second opinion op inschrijvingen en toetsen op marktconformiteit
  • Meer- en minderwerkbeoordelingen

Heeft u een programma van eisen of een reeds uitgewerkt ontwerp? Wij kunnen voor u in iedere fase van het bouwproces een kostenbegroting opstellen.

Investeringskostenbegroting

In een investeringskostenbegroting zijn alle kosten opgenomen die nodig zijn om een project te kunnen realiseren. Een actuele investeringskostenbegroting is onmisbaar om een project te kunnen beheersen. Wij maken overzichtelijke investeringskostenbegrotingen conform de indeling van de NEN 2699 investeringskosten en exploitatiekosten van “onroerende zaken”.

Bouwkostenbegroting

Wij stellen elementenbegrotingen op conform de NLSfB elementenindeling en begrotingen conform de STABU-bestekssystematiek. Een bouwkostenbegroting van ons is overzichtelijk en kenmerkt zich door de grote mate van gedetailleerdheid, met name in de vroege ontwerpfase.

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

Wij maken, conform de NLSfB elementenindeling, overzichtelijke meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB). Een MJOB geeft u inzicht geeft in de noodzakelijke investeringen om uw vastgoed tijdens de exploitatie periode op het gewenste conditieniveau te houden.

Levensduurkostenbegroting

Een levensduurkosten begroting (ook wel LCC, life cycle costing genoemd) geeft u inzicht in de investering en exploitatiekosten. Door de levensduurkosten van verschillende varianten te berekenen kunnen wij de effecten van specifieke keuzes (zoals materiaalkeuzes) en duurzaamheidsambities financieel inzichtelijk maken voor de gehele levenscyclus van uw gebouw.

NEN 2580 metingen en certificaten

Bent u opzoek naar de juiste vierkante meters van u woningen of utiliteitsgebouwen?

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van oppervlakteberekeningen volgens de methoden zoals beschreven in de NEN 2580 en het opstellen van meetcertificaten conform de NTA 2581. Wij zijn hier ook voor gecertificeerd door SKG-IKOB.

Wij bieden niet alleen meetdiensten aan, maar kunnen ook optimalisaties voorstellen in het voortraject van uw projecten, wat bijdraagt aan een efficiëntere benutting van de vloeroppervlaktes.

Wij zijn al jaren lid van de Branchevereniging Vm2 (voorheen Vereniging De Vierkante Meter). Deze branchevereniging zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen in Nederland.

Milieuprestatieberekening (MPG)

De milieuprestatie van bouwwerken is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een bouwwerk. Hoe beter de milieuprestatie van het bouwwerk, hoe lager de milieu-impact is.

Onze kostenadviseurs stellen in iedere fase van het ontwerpproces een MPG berekening op. Deze MPG berekening geeft inzicht in de duurzaamheid van het bouwwerk door middel van een score. Door vroeg in het ontwerpproces inzicht te krijgen in deze score kunnen wij in combinatie met ons bouwkostenadvies hier financieel de meest interessante voorstellen geven in het verdere ontwerpproces.

Uw contact voor bouwkostenadvies

Alle diensten

Navigeer door naar de andere diensten die wij aanbieden

Galgeriet Monnickendam

Projectmanagement

Bouwprojecten vereisen effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen om succesvol te zijn. Wij kunnen u helpen bij het organiseren, plannen en bewaken van de voortgang zodat uw bouwproject op tijd en binnen uw budget wordt afgerond.
Het Dok Amsterdam

Bouwbegeleiding

Wij beschikken over ervaren directievoerders en opzichters die dagelijks het bouwproces begeleiden en toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het werk volgens planning verloopt en dat eventuele afwijkingen tijdig worden opgemerkt en opgelost.
Bedrijfsunits Velsen-Noord

Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Onze experts zijn gecertificeerd volgens KIK-KOMO en kunnen u helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen, met betrekking tot kwaliteitsborging in de bouw.

Planuitwerking en Advies

Wij zijn uw ervaren partner voor zowel tekenwerk, het schrijven van bestekken of technische omschrijvingen, het opstellen van ontruimingsplattegronden of een V&G-plan en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kunnen wij volgens het WWS huurpunten- berekeningen opstellen en een advies uitbrengen omtrent het PKVW.
Rottanova Rotterdam

Bouwkostenadvies

Onze kostenadviseurs ondersteunen het bouwproces op financieel gebied. Wij stellen in iedere fase van het bouwproces een investeringskosten- en bouwkostenbegroting op. Verder bewaken wij het totale kostenverloop in het bouwproces en geven op ieder moment inzicht zodat u (indien nodig) kunt bijsturen.
Beheer panden PWN

Vastgoedmanagement

Wij beheren uw vastgoedportefeuille en geven inzicht in de te verwachte, toekomstige onderhoudskosten en de technische staat van uw gebouwen. Zo houdt u grip op de kosten en blijft uw vastgoed toekomstbestendig.