Duurzaamheid

Onze gebouwanalyses voor uw bijdrage aan een betere toekomst

Wij hebben ons de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in het adviseren over het verduurzamen van bouwprojecten, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Wij adviseren u graag bij het verduurzamen van uw bouwplannen of bestaande portefeuille.

Verduurzamingsadvies

Wilt u een integraal advies voor het verduurzamen van een pand? Wij bepalen samen met u de duurzaamheidsdoelstellingen voor uw vastgoed. Dit kan bijvoorbeeld zijn de Paris Proof ambitie of een bepaald aantal labelsprongen. We stellen een rapportage op om met gerichte maatregelen energieverbruik en CO2-uitstoot te kunnen verminderen.

Energielabels 

Verhuurt of verkoopt u een bouwwerk? Of is uw publieke gebouw groter dan 250 m²? Dan is een energielabel wettelijk verplicht. Voor een EP-U label of een EP-W label kunt u terecht bij onze duurzaamheidsadviseurs. Een energielabel maakt energiezuinigheid en energetische maatregelen inzichtelijk conform de NTA8800. Onze adviseur komt bij u langs voor een opname op locatie. Hij inventariseert hoe het gebouw is opgebouwd en welke installaties er opgesteld staan. Op basis van tekeningen en de inventarisatie werkt hij de informatie uit in het softwareprogramma VABI. Uw gebouw krijgt dan een energielabel: van A (zuinig) tot G (onzuinig) en zal worden geregistreerd in de database van het RVO.

BENG-berekening

Gaat het om een nieuwbouwlocatie? Dan kunnen wij voor u de BENG-berekeningen registreren bij aanvraag van de vergunning en bij oplevering van het gebouw. De BENG-berekening is sinds 1 januari 2021 verplicht bij de vergunningaanvraag van nieuwbouw, zowel bij woningen als bij utiliteitsbouw. Wij  kunnen deze ontwerpberekeningen conform de detailmethode en NTA8800 voor u verzorgen.

Bij de oplevering van een nieuwbouwproject is een definitief energielabel per adres een vereiste. Hierbij wordt vastgesteld hoe het project daadwerkelijk is gebouwd en wordt alle belanghebbende informatie geverifieerd op locatie. Deze informatie wordt gebruikt om het definitieve energielabel op te stellen en vervolgens te registreren in de database van het RVO.

BREEAM

BREEAM is een uitgebreid certificeringssysteem voor de duurzaamheidsprestatie van kantoren, scholen, winkels, industriële gebouwen en woningen. De volgende thema’s komen in dit systeem aan bod: energie, management, gezondheid, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Wij hebben gecertificeerde adviseurs die uw bouwproject kunnen begeleiden van ontwerp tot aan oplevering en kunnen de uiteindelijke certificering verzorgen voor het gebouw.  Zo maakt het certificaat de prestatie van het gebouw aantoonbaar voor het verkrijgen van subsidies. Daarnaast vrijwaart het grote bedrijven van de periodieke energie-audit die door de Europese EED (Energy Efficiency Directive) verplicht is. Geïnteresseerd in BREEAM certificering? Wij helpen u graag verder.

GPR Gebouw

Duurzaam bouwen vraagt om inzicht in duurzaamheid. Het doel van een GPR Gebouw berekening is om duurzaam bouwen meetbaar en bespreekbaar te maken. Onze duurzaamheidsadviseurs zijn gediplomeerd GPR Gebouw Experts en kunnen uw bouwproject berekenen middels de methode van GPR Gebouw. Wij kunnen aanvullend het GPR certificeringstraject van ontwerp tot oplevering begeleiden om uiteindelijk het bouwproject te voorzien van een GPR certificaat bij de ontwerpfase of bij de opleverfase van het project. Hiervoor wordt de bekende GPR gebouwmethodiek gebruikt, waarin gebouwkenmerken worden ingevoerd, zoals materialen en duurzaamheidsmaatregelen. Dit resulteert in een rapportcijfer voor de vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Een GPR berekening kan vereist zijn bij een subsidieregeling zoals MIA/Vamil en DUMAVA. Ook kan het GPR Gebouw certificaat ingezet worden om een waardering van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) te realiseren.

Energie audit (EED)

De EED energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-auditplicht geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energiegebruik van gebouwen, installaties, industriële processen en het zakelijk vervoer.

U bent verplicht om de EED-auditplicht uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit) een van deze 2 punten heeft:

  • 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
  • Een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Energiebesparingsmaatregelen (EBPM)

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) gebruiken. U kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor u toepasselijke, erkende maatregelen (EML) uit te voeren.

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u ook eenmaal in de vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Wij kunnen bovenstaande rapportages voor u verzorgen. Onze duurzaamheidsadviseur komt bij u langs voor een opname, vervolgens maken wij de rapportage en indien gewenst kunnen wij die indienen bij het RVO.

Uw contact voor duurzaamheid

Alle diensten

Navigeer door naar de andere diensten die wij aanbieden

Galgeriet Monnickendam

Projectmanagement

Bouwprojecten vereisen effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen om succesvol te zijn. Wij kunnen u helpen bij het organiseren, plannen en bewaken van de voortgang zodat uw bouwproject op tijd en binnen uw budget wordt afgerond.
Het Dok Amsterdam

Bouwbegeleiding

Wij beschikken over ervaren directievoerders en opzichters die dagelijks het bouwproces begeleiden en toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat het werk volgens planning verloopt en dat eventuele afwijkingen tijdig worden opgemerkt en opgelost.
Bedrijfsunits Velsen-Noord

Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Onze experts zijn gecertificeerd volgens KIK-KOMO en kunnen u helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen, met betrekking tot kwaliteitsborging in de bouw.

Planuitwerking en Advies

Wij zijn uw ervaren partner voor zowel tekenwerk, het schrijven van bestekken of technische omschrijvingen, het opstellen van ontruimingsplattegronden of een V&G-plan en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast kunnen wij volgens het WWS huurpunten- berekeningen opstellen en een advies uitbrengen omtrent het PKVW.
Rottanova Rotterdam

Bouwkostenadvies

Onze kostenadviseurs ondersteunen het bouwproces op financieel gebied. Wij stellen in iedere fase van het bouwproces een investeringskosten- en bouwkostenbegroting op. Verder bewaken wij het totale kostenverloop in het bouwproces en geven op ieder moment inzicht zodat u (indien nodig) kunt bijsturen.
Beheer panden PWN

Vastgoedmanagement

Wij beheren uw vastgoedportefeuille en geven inzicht in de te verwachte, toekomstige onderhoudskosten en de technische staat van uw gebouwen. Zo houdt u grip op de kosten en blijft uw vastgoed toekomstbestendig.