(Semi)overheid

Rijksmuseum Amsterdam

Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum heeft van 2009 tot 2013 de grootste verbouwing in haar geschiedenis ondergaan. Het is verbouwd, gerenoveerd en gerestaureerd en daardoor klaar voor de 21ste eeuw.

Het Rijksmuseum van de toekomst, circa 40.000 m² bvo, blijft een bron van genot voor liefhebbers van kunst en geschiedenis, ontwikkelt educatieve programma’s en speelt een sociaal maatschappelijke rol.

Vooruitlopend op de vernieuwing is het gebouw in 2005 inwendig ontmanteld waarbij alle niet oorspronkelijke inbouwen en installaties uit het gebouw zijn verwijderd en zijn in 2007 in de binnenhoven van het museum verdiepte kelders aangelegd. Op verschillende locaties in het gebouw zijn de oorspronkelijke decoratieve schilderingen gerestaureerd/gereconstrueerd.

Bekijk de film ‘Verder met Cuypers’

Onze rol

Tijdens de renovatie van het hoofdgebouw van het Rijksmuseum hebben wij in opdracht van de Rijksgebouwendienst het hoofdtoezicht verzorgd. Daarna hebben wij tijdens de uitvoering van bouwkundige en constructieve werkzaamheden aan de Philipsvleugel van het Rijksmuseum de kwaliteitstoetsing en assistentie van de directievoering verzorgd.

Team

Paul Schous

Paul Schous

Opdrachtgever

VROM Rijksgebouwendienst

Projectspecificaties

ca. 40.000 m² bvo

Uitgevoerde diensten

Hoofdtoezicht

Fotogalerij