Ons bedrijf

Bedrijfsmanagementsysteem

Wij houden in onze bedrijfsvoering rekening met de effecten op mens, milieu en maatschappij en hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer verankerd in ons MVO-KAM bedrijfsmanagementsysteem.

Hierbij moet gedacht worden aan uiteenlopende zaken zoals langdurige relaties met opdrachtgevers, werkgelegenheid, het ondersteunen van maatschappelijke projecten en het sponsoren van regionale (sport)verenigingen. Wij willen een betrouwbare en degelijke partner zijn voor onze klanten en een solide en stabiele factor binnen onze leefgemeenschap zijn. Natuurlijk werken wij zoveel mogelijk mee aan energiebesparing. Ieder jaar houden we bij welke inspanningen we hebben geleverd om de CO2 uitstoot te beperken.

Wij zorgen voor het welzijn van onze medewerkers, mede door een goede verhouding tussen BBA en haar medewerkers, gezondheid en veiligheid, opleiding en onderwijs en diversiteit en kansen.

Wij zijn onder andere gecertificeerd voor de onderstaande normen en daar zijn we trots op.

I
SO 9001 (kwaliteitsmanagement)
De ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid binnen onze organisatie, maar ook in de markt. Met de ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen we continue verbetering van kwaliteit, zodat we steeds beter aan de behoeften van onze opdrachtgevers kunnen voldoen.

I
SO 14001 (milieumanagement)
De ISO 14001 is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Hiermee hebben wij een passend milieuzorgsysteem binnen de organisatie geïmplementeerd. Uiteraard zijn we gericht op  continue verbetering van onze milieuprestaties. 

I
SO 45001 
Onze werknemers zijn de spil van de organisatie. De ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen, zodat we zorgen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn, met als basis goede arbeidsomstandigheden. 

BRL 9500 woningen, woongebouwen & utiliteitsgebouwen
De certificering voor de BRL 9500 zorgt voor de kwaliteitsborging van de energieprestatieberekeningen die we opstellen en de afgifte van energielabels. We zijn gecertificeerd voor zowel de basismethode (bestaande bouw) als de detailmethode (nieuwbouw).

BRL 5019 (wet kwaliteitsborging) 
Het doel van deze nieuwe wet, welke is ingegaan op 1 januari 2024, is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het verlagen van faalkosten. Het toepassingsgebied van deze KOMO Beoordelingsrichtlijn is het borgen van het voldoen van een (te bouwen) bouwwerk aan de BBL door middel van beoordeling van een bouwplan en toezicht op de bouw. De bewaking van het bouwproces was voorheen een taak van de gemeente. Vanaf 1 januari 2024 is deze taak overgegaan naar private kwaliteitsborgers zoals BBA.


NEN 2580
De NEN 2580 is een Nederlandse norm voor de meting van vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen en ruimtes. In deze norm zijn de termen, definities en bepalingsmethoden vastgelegd voor het beschrijven en berekenen van waarden als bruto vloeroppervlak, gebruiksoppervlak en verhuurbaar vloeroppervlak.

 

Kwalificaties

NLingenieurs NVBK DGBC Branchevereniging Vm2
NL ingenieurs
NLingenieurs

Koninklijke NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus.

NLingenieurs

Logo NVBK
NVBK

De NVBK is de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen. Het lidmaatschap geeft toegang tot een bron van kennis en informatie en een interessant netwerk van vakprofessionals.

NVBK

DGBC
DGBC

BBA heeft het convenant Paris Proof ondertekend.

DGBC Paris Proof

VM2
Branchevereniging Vm2

Branchevereniging Vm2 (voorheen Vereniging De Vierkante Meter) zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen in Nederland. Als lid zijn we expert in het opstellen van gecertificeerde meetrapporten conform de NEN 2580. 

Branchevereniging Vm2